Contoh Dharma Wacana Bahasa Bali Tema Tri Rna

Contoh Dharma Wacana Bahasa Bali Tema Tri Rna
Rabu, 24 Maret 2021
Bahasa Bali
Contoh Dharma Wacana Bahasa Bali Tema Tri Rna

Dharma Wacana - Halo teman-teman, pada artikel kali ini saya akan memberikan contoh dari dharma wacana dengan tema dan judul Tri Rna. Jika kamu belum memahami apa itu dharma wacana, kamu bisa membacanya disini.

Baca juga : Pengertian Dharma Wacana

Tri Rna

Matur suksma antuk galah sane kapaica ring titiang, sadurung titiang ngelantur ring ida dane sareng sami lugrayang titiang ngaturang pangastungkara,

Om Swastiastu

Dane Jro mangku sane suciang titiang,
Bapak kepala sekolah sane mustikayang titiang,
Bapak ibu guru sane subaktinin titian lan,
Para sisya sane tresna sihin titian.

Pinih ajeng titiang jagi ngiring nincapang rasa angayu bahagia ring Ida Sang Hyang Whidi Wasa duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang sareng ida dane praside memangguh kerahayuan sekadi mangkin. Titiang I Wayan Aditya Januardi ring kelas roras ap siki SMK PGRI 3 Denpasar jagi maktayang dharma wacana sane mamurda tri rna.

Ida dane sinamian, tatkala iraga makejang embas ka jagad loka, iraga sampun kaiket olih Tri Rna. Tri mateges tiga, lan rna mateges utang. Tri rna inggih punika tiga utang sane sampun iraga polih saking embas lan patut raga taur utawi tebus. Pah pahan tri rna inggih punika:

 • Dewa rna
 • Pitra rna
 • Rsi rna.

Sane kapertama inggih punika dewa rna. Dewa rna inggih punika utang majeng ring Ida Shang Hyang Widhi Wasa sangkaning Ida sampun molihang atman utawi amerta. Ring dewa rna puniki dados iraga tebus ajak tata sekadi

 • Seleg maturang kapura yening purnama, galungan, lan rahina sane tiosan
 • Ngaturang puja tri sandya awai ping tiga, semengan tengai lan sanja.
 • Ngelaksanayang dewa lan bhuta yadnya
 • Maparilaksana sane becik lan patut
 • Ngalaksanayang ajah ajahan tri hita karana lan sane tiosan

Sane kaping kalih inggih punika Pitra Rna. Pitra rna inggih punika utang majeng ring kawitan utawi leluhur iraga. Leluhur puniki mateges meme lan bapa, kaki lan niang, ngantos buyut iraga. Iraga patut nebus utang saking leluhur santukan leluhur sekadi meme lan bapa sampun ngerunguang iraga sekad cenik ngantos jani. Iraga dados nebus pitra rna ajak tata sekadi:

 • Ngelaksanayang manusa lan pitra yadnya sekadi
 • Ngalaksanayang upakara ngaben
 • Ngelaksanayang upakara mepandes,
 • Subakti sareng rerama
 • Ngaryaning sanggah kemulan utawi rong tiga

Sane kaping tiga inggih punika rsi rna. Rsi rna inggih punika utang majeng ring rsi utawi maharsi, bhagawan bhawagan, lan pandita utawi pinandita saantukan ida sampun molihang sastra satra utawi kaweruhan ring iraga sareng sami, lan ida sampun nuntun iraga maparilaksana sane becik lan patut. Rsi rna dados raga katebus antuk

 • Ngewangiang rsi, lan pandita
 • Ngalaksanayang napi sane dados ajah ajahan ida
 • Ngalaksanayang rsi yadnya

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Tri rna punika dados katebus antuk ngalaksanayang panca yadnya. Dewa rna katebus antuk dewa yadna lan bhuta yadnya. Rsi rna katebus antuk rsi yadnya. Pitra rna katebus antuk pitra yadnya lan manusa yadnya. Iraga patut uning napi nike tri rna lan sapunapi sane prasida anggen raga nebus utang punika. Yening utang iraga sampun katebus, idupe lakar nemu kerahayuan.

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Ring napi sane lanturang titiang wawu, prasida kacutetang asapuniki:

 • Tri rna inggih punika tiga utang sampun iraga polih saking embas lan patut raga taur utawi tebus
 • Tri rna prasida katebus nganggen panca yadnya
 • Yening tri rna sampun katebus, idupe sinah lakar nemu bagia.

Inggih asapunika dharma wacana sane kaaturin titiang. Suskma manut ida dane sane sampun mirengang. Yening wenten parilaksana titiang sane ten becik lan ten manut ring pikayunan ida sarenh sami, titiang nunas gung rena sinampura. Puputin titiang antuk parama santhi,

Om Santhi, Santhi, Santhi Om


Itu tadi dharma wacana tri rna dalam bahasa Bali, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau mau mengirim artikelmu, kamu bisa komen dibawah. Terima kasih sudah membaca!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel