Materi Dharma Wacana Bahasa Bali

Materi Dharma Wacana Bahasa Bali
Rabu, 24 Maret 2021
Bahasa Bali
Materi Dharma Wacana Bahasa Bali

Teges Dharma Wacana

Dharma wacana inggih punika bebaosan sane maosang indik ajahan agama, adat lan budaya sane kawedarang ring umat Hindu. Yening cutetang, Dharma Wacana maarti bebaosan sane madaging indik tatwa agama sane sampun pastika.

Tetujon Dharma Wacana

Dharma wacana medue tetujon inggih punika:

 • Anggen ngawewehin kaweruhan
 • Nelabang ajaran agama
 • Ngamargiang paindikan agama, masyarakat, wangsa lan negara

Tata Cara Dharma Wacana

Dharma wacana sane becik sapatutnyane nganggen basa sane becik lan nenten nganggen istilah asing. Ring sor puniki wenten makudang-kudang tata cara madharma wacana.

 1. Spontan
 2. Yening ngangge metode puniki, sane maktayang dharma wacana ten madue persiapan utawi teks.

 3. Ngangge Teks
 4. Ring metode puniki, sane maktayang dharma wacana sampun madue teks. Teks puniki madaging isi dharma punika.

 5. Memoriter
 6. Yening metode memoriter, naskah dharma wacana sampun kasiagayang nangin raris kaapalang olih sang sane madharma wacana

 7. Ekstemporan
 8. Ring metode puniki, sane madharma wacana maktayang unteng-unteng napi sane pacang katlatarang, raris kalimbakang sajeroning madharma wacana

Wangun Dharma Wacana

Wangun dharma wacana kapaah dados tiga (3), inggih punika

 1. Pamahbah
 2. Ring pamahbah madaging pangastungkara, matur suksma ring pengater acara.

 3. Daging
 4. Ring daging puniki mahbahang dharma wacana sane lakar baktayang.

 5. Pamuput
 6. Ring pamuput madaging reringkesan daging bebaosan lan nyutetang napi sane kaaptiang miwah parama santi

Tetikesan Dharma Wacana

Mangda napi sane kawedar ring dharma wacana prasida nudut kayun sang sane mirengang, sane madharma wacana patut taler nguratiang tetikesan mapidarta inggih punika

Wicara

Inggih punika kawagedan ngeninin indik topik utawi tema sane kabaktayang mangda  prasida nudut kayun sang sane mirengang.

Wiraga

Inggih punika semita, laras, agem, utawi bahasa tubuh sang sane maktayang dharma wacana punika.

Wirama

Inggih punika tata suara sane mapaiketan ring suara utawi vokal miwah intonasi sane anut ring punggelan lengkara mangda kapireng lengut.

Wirasa

Inggih punika rasa penghayatan ritatkala maktayang dharma wacana  mangda daging dharma wacanane punika prasida nuek pikayunan sang sane mirengang.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel